Genel Müdürlüğün petrol arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Şirketi'nin Batman ve Bitlis'te sahip olduğu 1, Turkish Petroleum International Company'nin Adana ve Hatay'da sahip olduğu 2, Tiway Turkey Limited Şirketi ile Hanedan Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret Şirketi'nin Adana'da müşterek sahip olduğu 1, Turkish Petroleum International Company'nin Hatay'da sahip olduğu 1 ve Tiway Turkey Limited Şirketi'nin Hakkari'de sahip olduğu 2 petrol arama ruhsatının süreleri doldu.


Ayrıca PİGM, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation Şirketi, Corporate Resources B.V. Şirketi ve Pinnacle Turkey Şirketi'nin Tekirdağ sınırları içerisinde müşterek sahip oldukları petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz için, 1 adet müşterek petrol işletme ruhsat başvurusunda bulunulduğunu duyurdu.


Tiway Turkey Şirketi ile Transatlantic Exploration Mediterranean Şirketi, Mardin'de müştereken sahip oldukları petrol arama ruhsatını terk için müracaat etti.