Damla Peker ANKARA
Küresel ısınma ve erozyon dünya ekonomisini 500 milyar dolar zarara uğratıyor. Başkent'te BM çölleşme zirvesine ev sahipliği yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kuraklık ve çölleşmenin acı bilançosunu açıkladı. Dünya'nın en önemli küresel sorunlarından olan küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklık sadece çevresel bir problem olmayıp, ekonomiyi, güvenliği ve kalkınmayı da olumsuz etkilediği bildirildi. Bakanlık verilerine yansıyan rakamlar şöyle: “Dünya nüfusu her geçen gün artarken 2050 yılında nüfusun 9 milyarı geçeceği tahmin ediliyor. Hızlı nüfus artışı gıda talebini karşılamakta zorlanırken, dünya nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan 2.8 milyar insan hala su kıtlığı yaşıyor. Ayrıca, 9 milyon insan sağlıklı suya erişemiyor. Toplumların geçim kaynaklarını etkileyen çölleşme, kimi zaman insanları göçe zorluyor. Her yıl dünyada 500 bin kişi bu sebeple evini barkını terk etmek zorunda kalıyor. Dünyada her yıl 10 milyon hektar alan toprak verimliliğinin azalmasından dolayı kaybolurken, 1 milyar insan yeterli seviyede beslenemiyor. Yanlış toprak kullanımından dolayı 2035 yılına kadar gıda üretiminin yüzde 12 azalacağı öngörülüyor. Gerekli tedbirlerin alınamaması durumda yeterli beslenemeyen insanların sayısının artacağı belirtiliyor. Zirai alanların yarıdan fazlasının son 2 asırdır verimsizleştiği belirtilirken bu durumun ekonomik kaybının 500 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.”