AA muhabirinin, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve 2016-2018 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlediği bilgilere göre, programda kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili gelecek 3 yıllık dönemde gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler de yer alıyor.


Buna göre, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Mevzuatı, değişen şartlara uygun şekilde yenilenecek, söz konusu teşebbüslerde bağımsız denetim uygulaması etkin bir şekilde yürütülecek.

KİT'ler sosyal amaçlı ve kamu yararına faaliyetler için mümkün olduğunca görevlendirilmeyecek. Görevlendirmenin zorunlu olması durumunda oluşacak maliyet zamanında karşılanacak.

TCDD'nin kamuya yükü azaltılacak
Yeni OVP çerçevesinde TCDD'nin yeniden yapılandırılması tamamlanacak, demiryolu ve yük taşımacılığı özel demiryolu işletmelerine açılacak. Program dönemi sonuna kadar TCDD'nin kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye çekilecek.

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ'ye (TÜDEMSAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) demiryolu sektöründe yapılan yapısal düzenlemeler sonucu oluşan piyasa beklentilerini de karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacak.