Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Vakıflar Bankası TAO'ya, Vakıf Portföy Yönetimi AŞ ile acentelik tesis ederek acentelik faaliyetinde bulunulması ve Vakıf Portföy Yönetimi AŞ veya başkaları tarafından kurulmuş fonlara destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularında izin verdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek 'acentelik' faaliyetinde bulunulması ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ve/veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak olan fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti verilmesi konularında izin verilmesine karar verilmiştir".