Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), 2005'te açılan Kömür Kaynaklı Metan Gazı Araştırma ve İşletme Projesi ihalesinin ardından çalışmalara başlanan taş kömürü havzasında, maden ocaklarında açığa çıkan ve işçilerin güvenliği için atmosfere püskürtülen metan gazının değerlendirilmesi amaçlanıyor. Kömür ocaklarının büyük pervaneleri aracılığıyla yer altında birikmesi önlenen patlayıcı ve boğucu özellikteki gazın, üretilmesine yönelik sondaj çalışmaları devam ediyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da işletme, arama ve üretime yönelik 15 sondaj yapılan metan gazı, özellikleri dolayısıyla direkt doğal gaz şebekesine bağlanabiliyor. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, bir firmanın Kozlu, Karadon, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk sahalarında 11 metan gazı arama sondajı yaptığı, gaz üretimi yapılabilecek beş kuyuda çatlatma operasyonu gerçekleştirdiğini söyledi. Bir başka firmanın ise Kastamonu'nun Azdavay ilçesi ve çevresinde 4 sondaj yaptığını ve sonuçların olumlu olması üzerine üretim kuyusu açmak için faaliyete başladığını anlatan İnan, gazın ekonomiye kazandırılmasının ülke ekonomisi için önem taşıdığını dile getirdi. Madenlerde üretilen ton başına kömür içerisinden çıkan metan gazı oranı ortalama binde 6-25 metreküp/ton olduğunu kaydeden İnan, “Kömür havzasında yaklaşık 230-470 milyar metreküp düzeyinde bir potansiyel bulunmaktadır” dedi.