Arçelik A.Ş., çevresel değerlendirmede, 'elektronik atık', 'temiz teknolojiler' ve sosyal değerlendirmede 'Tedarik Zinciri Çalışan Standartları' derecelendirmelerinde sektör ortalamalarının üzerinde nota sahip oldu. MSCI'ın Etki İzleme derecelendirmesinde Green (G) notuna layık görülen Arçelik A.Ş., çevre, müşteriler, insan hakları ve toplum, çalışan hakları, tedarik zinciri ve yönetişim alanlarında herhangi bir uygunsuzluk bulunmadığı için 10 üzerinden 10 notu ile derecelendirildi. Arçelik A.Ş., geçtiğimiz yıl da Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeyi başaran 15 şirket arasında yer almıştı.
Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, “Sürdürülebilirlik uygulamalarımızla sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki performansımızı sürekli geliştiriyor, tüm değer zincirimiz için katma değer oluşturan süreçlere imza atıyoruz. Kurumsal politika ve stratejilerimizi sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda oluşturmaya daima özen gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi kurumsal iş hedeflerimize entegre ederek kapsamlı bir performans takibi gerçekleştiriyoruz” dedi.