Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, yıl sonuna kadar devreye alınacak elektrik santralleriyle doğalgazda yüzde 10'luk ithalatın önüne geçileceğini söyledi. Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün 30 Ekim itibarıyla 72 bin 156 megavat seviyesine yükseldiğini anlatan Alaboyun, bu rakamın geçen yıl sonuna oranla yaklaşık yüzde 4 arttığını ifade etti. Bu yılın, yerli kaynakların kullanımında milat niteliği taşıdığını vurgulayan Alaboyun, şöyle konuştu: “Bu yılın 10 ayında 3 bin 300 megavatlık güç devreye alınmış olup bu rakam yıl sonuna kadar 5 bin 180 megavat seviyesine yükselecek. Yine bu yılın 10 ayında devreye alınan ve yıl sonuna kadar devreye alınması planlanan elektrik üretim santrallerinin yüzde 80'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oran ilk defa bu seviyeye yükseldi. Bu santrallerden üretilecek elektrik ile yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz ithalatı ikame edilmiş olacak. Bu rakam Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.”
EN FAZLA YATIRIM SUYA
Alaboyun, 2015 yatırımlarının yüzde 41,6'sını hidrolik, yüzde 37,4'ünü termik, yüzde 13,1'ini rüzgâr, yüzde 5,2'sini çöp ve biyokütle, yüzde 2,5'ini ise güneş enerjisi kaynaklı santrallerin oluşturduğunu bildirdi. Güneş, rüzgâr, hidrolik ve yerli kömür kaynaklarıyla ithalatın daha fazla düşeceğine işaret eden Alaboyun, bu durumun enerjide dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir adım olduğunu kaydetti. Alaboyun, Türkiye'deki 72 bin 156 megavatlık kurulu gücün önemli bir kısmının da yerli kaynaklardan oluştuğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Toplam kurulu gücün yüzde 35,1'ini hidrolik, yüzde 5,7'sini rüzgâr, yüzde 0,81'ini jeotermal, yüzde 0,44'ünü biyokütle, biyogaz, çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklar, yüzde 0,25'ini güneşten elektrik üreten santraller oluşturuyor. Böylece, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 42,4 seviyesine yükseldi. Taş kömürü ve linyit kaynaklı santraller ise yüzde 12,1 seviyesinde iken, asfaltitten elektrik üretimi yüzde 0,37 oranında. Böylece, Türkiye'nin yerli fosil yakıtlı santralleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santralleri şu anda toplam kurulu gücün yüzde 54,9 oluşturuyor.”
2 bin 539 hektarlık alanda güneş enerjisi tarlası kuruluyor 

Güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 2 bin 539 hektarlık alanın 'Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' olarak ilan edilmesi için çalışmalar tamamlanarak Başbakanlığa iletildi. Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygunluk görüşünün alındığını ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulumuzun, Niğde'nin Bor ilçesi, Badak ve Seslikaya köyleri sınırları içinde Tozlukaya, Karataşlı, Çekirge Yurdu ve eski Badak mevkilerinde bulunan 2 bin 539 hektarlık alanın, 'Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' olarak ilan edilmesi için çalışmaların bakanlar kuruluna sunulması oy birliğiyle kararlaştırıldı” dedi.