Aynı dönemde toplam mevduat 44.8 milyar liraya, özkaynaklar da 6.6 milyar liraya yükseldi. TEB'in konsolide olmayan finansal tablolarına göre 9 aylık brüt kârı 752.6 milyon TL, net kârı ise 585.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı 2015'in üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 73'e ulaştı. 53.7 milyar TL'lik kredilerin yarıya yakınını ise Türk ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lere kullandırılan krediler oluşturdu.