Adana'nın kalkınmasında rol oynayacak bir girişim olan Atak A.Ş, yatırım ve iş geliştirme projeleri ile birlikte, bünyesi dışından gelecek somut ve sürdürülebilir projelere destek verecek. Adana Ticaret Odası, Sanayi Odası Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ortaklığı ile, şirket statüsünde faaliyet gösterecek Atak'ın tanıtım toplantısı Adana'da gerçekleştirildi. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Atak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana'nın milli gelirdeki payının gerilediğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bu şirketi kurmaktaki amacımız, Adana'nın tanıtımı ve kalkınması için somut projeler yapmak. İhracat, istihdam ve yerel satın almaları destekleyecek program, turizm ve tarıma öncelik verecek." Atak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Bozkurt da, Adana'nın kalkınması için hayata geçirilen projenin, “sürdürülebilir" olmasının önemli olduğunu vurguladı. Bozkurt, "Hazırladığımız projelerimizi 5 yıllık bir öngörü içinde kısa, orta ve uzun vadeli projeler olarak planladık" diye konuştu.