SPK'nın, "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Söz konusu değişiklikle tebliğe şu fıkra eklendi:
"İşlemin niteliği ve yapılış şekli gereği, müşteriyle yapılan görüşme sonucunda talimatın alınması ve işlemin sonuçlandırılmasının eşanlı olduğu veya işlemin karşılıklı ya da tek taraflı tekliflerin iletilmesi suretiyle talimat ve sonuçlanma aşamasının aynı anda gerçekleştiği ve benzeri haller için işlem talimat formu ve işlem sonuç formunun bu tebliğdeki bilgileri içerecek şekilde tek bir form olarak düzenlenmesi mümkündür."


Tebliğde ayrıca, söz konusu fıkranın eklenmesi dolayısıyla müteakip fıkraların buna göre teselsül ettirildiği bildirildi.