Toplam enerji üretiminin yüzde 20.5'ini kömürden sağlayan Türkiye, sera gazı emisyonunda dünya 20'ncisi durumunda. Sabancı Üniversitesi Kömür Raporu'na göre kömürden enerji üretiminin toplam emisyonlardaki payı yüzde 33. 2023'e kadar enerji ihtiyacı iki katına çıkması beklenen Türkiye'de 70'ten fazla termik santral yatırımı planlanıyor. Bu durum mevcut salıma 400 milyon ton daha karbon ekleneceği anlamına geliyor.