Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yerli üreticiler tarafından Çin menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatının dampinge konu fiyatlarla gerçekleştirildiği ve söz konusu ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği iddialarıyla damping soruşturması başlatılması talep edildi.


Yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.