Dünya liderleri Antalya'daki G20 Zirvesi'nde, küresel büyüme ve istihdamın artırılması konularına odaklanarak yeni taahhütlerde bulunacak. Ülke liderleri zirvede; ekonomik aktiviteler ve verimliliğin artırılması konularında önerilerde bulunup, geleceğe yönelik yeni değerlendirmeler yapacak. Uzun dönemli potansiyel büyüme, 2008'deki küresel finans krizinden bu yana genel olarak geriledi. Krizin ardından ülkelere; yüksek kamu ve özel sektör borçları, finans sektörünün zayıflığı ve düşük yatırımlar miras kaldı. Zirve kapsamında, T20 tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündeminin Uygulanması” paneli düzenlendi. Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dünya büyüyor ama bu büyüme dengeli ve yeterli değil. Dolayısıyla daha yüksek, daha dengeli ve daha kapsayıcı büyüme, G20'nin temel beklentilerinden. Her ülke de büyürken, refahı topluma yayabilmeli. Antalya Eylem Planı ilan edilecek. İşin içinde kadınların, gençlerin olduğu kapsayıcı bir büyüme perspektifini içeren, yatırımlarla ilgili beklentileri ortaya koyan, değişik ülkelerin yapısal reform gündemlerini içinde barındıran bir eylem planı. Bu da G20'nin büyüme perspektifini güçlendirecek inşallah. Dünyanın da gerçekten buna ihtiyacı var. Sözlerle, laflarla olmuyor. Ortaya koyduğunuz politikayı somut eylemlerle desteklemeniz lazım. Bu anlamda, böyle bir eylem planı daha önce hiçbir G20 zirvesinde açıklanmamıştı” dedi.