Yatırımcıyı destek için düşük faiz imkanı oluşturacak. İşte önümüzdeki dönemde yatırıma, üretime destek için atılacak adımlardan bazıları: 

* İstihdam paketi gençlere ve kadınlara daha fazla iş fırsatı oluşturacak.şekilde güncellendi. Her iki grupta yer alanlara iş kapısı açan işletmelere finans desteği verilecek. 

* Ara malı, yatırım mallarında yurt içi üretimin artırılması için yeni destekler devreye girecek. Yatırımcılar yerel düzeyde desteklenecek. İş-yatırım ortamının iyileştirilmesi için bölgesel düzeyde destekler de artırılacak. 

* Küçük ve orta boy işletmeler büyümenin dinamosu olacak. Finansman desteği ile üretime katkıları artırılacak. 

* Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bir dizi adım atılacak. Yatırımcıların uzun zamandır beklediği 'tek durak ofis' düzenlemesi de yaşama geçirilecek. Böylece izin için bürokratik engeller son bulacak. 

* Küçük işletmelerin işçilik maliyetlerini düşürmeye yönelik desteklerin kapsamı genişletilecek. İmalat sanayiini güçlendirecek finansman desteği sağlanacak. Sanayicinin maliyetleri düşürülecek. 

* Enerji üretim özelleştirmeleri tamamlanacak.

Kaynak: Takvim