AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Eylül 2015 itibariyle bankaların toplam faiz gelirleri 119 milyar 657 milyon lira olarak gerçekleşti. 

120 milyar liraya yaklaşan toplam faiz gelirinin 96 milyar 182 milyon lirasını kredilerden alınan faizler, yani kar payları oluşturdu.

Bankaların 2015 Eylül dönemi itibariyle faiz giderleri ise 63 milyar 389 milyon lira olarak gerçekleşti. Faizden yaklaşık 120 milyar lira gelir elde eden bankalar, bunun neredeyse yarısını faiz olarak geri vermiş oldu.

"Dönem net karı" 18 milyar 755 milyon lira
Aynı tarih itibariyle "dönem net karı" 18 milyar 755 milyon lirayı bulan bankaların kredilerden alınan ücret ve komisyon gelirleri 4 milyar 744 milyon lira, bankacılık hizmetleri gelirleri ise 15 milyar 943 milyon lira olarak gerçekleşti.

Buna karşılık bankaların personel giderleri 15 milyar 338 milyon lirayı, diğer faiz dışı giderler kalemi ise 17 milyar 216 milyon lirayı buldu.