ING Uluslararası Araştırmalar tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Avrupa’da 100 kişiden 77’sinin yeni yıl için bir finansal hedefi bulunuyor. Türkiye ise yüzde 86 ile, "finansal bir hedef belirleyip uygulama kararı alanların" en fazla olduğu ülke konumunda... 2016'da “tasarruf etmek” en öne çıkan finansal karar olarak görünüyor. Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, tüketicilerin ortalama yüzde 41’i daha fazla tasarruf etmek istiyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 31 seviyesinde bulunuyor. Yine Türkiye'de yüzde 31'lik kesim, "paralarını daha iyi yöneterek harcamalarını düşürme" amacını taşıyor. Öne çıkan bir diğer finansal yeni yıl kararı ise "borçları azaltmak" olarak görünüyor. Avrupalı katılımcıların yüzde 27’si 2016’da borçlarını azaltmayı hedeflediğini ifade ederken, bu oran Türkiye’de yüzde 36’ya yükseliyor. Araştırma, 2015 yılına girerken alınan benzer kararların uygulanıp uygulanmadığını da sorguluyor. Buna göre Avrupalılar’ın yüzde 52’si 2015’te aldıkları finansal kararları uyguladıklarını ifade ederken, yüzde 48’i başarısız olduğunu itiraf ediyor. Türkiye’de ise başarılı olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 43 ile Avrupa ortalamasının altında kalıyor.