Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, ilgili mevzuatın en çok AFAD çalışanlarını etkilediğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi tarafından alınan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara dikkat çeken Genel Başkan Ayhan Çelik, "Anayasa Mahkemesi tarafından bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 25.11.2015 ve 2015/13 esas karar sayısında 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33. maddesine 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan 've her defasında on gün ile sınırlı olmak' ibaresi Anayasa'nın 10. ve 18. maddelerine aykırı olduğu için iptal edilmiştir" dedi.
 
  AFAD çalışanlarının yaşadığı sıkıntıya da değinen Çelik, "Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararı ile en fazla yurt içinde deprem, sel, heyelan, çığ, maden kazaları, göçükler, planlama ve zarar azalma, iyileştirme görevlendirmelerinde ve sınırımızda yaşanan göç dalgalanmalarında koordinasyon süreçlerinde görevli AFAD çalışanları, 10 günden fazla süre ile görevlendirmelerine rağmen konaklama bedellerinin sadece 10 günlük kısmına kadar ödeme yapılabiliniyordu. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla geçici görevlendirme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden, konaklama giderinin ödenmesini 10 günle sınırlamanın sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle vermiş oldukları iptal kararı için, AFAD Çalışanları Sendikası olarak Anayasa Mahkemesi üyelerine teşekkür ederiz" diye konuştu.