Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlanan kararla gelecek yıl serbest tüketici sayısının artması  bekleniyor. 
 
Karara göre gelecek yıl 3 bin 600 kilovatsaatin üzerinde elektrik  kullanan tüketiciler, elektrik satın alırken sahip oldukları sözleşme  serbestisiyle tedarikçilerini kendileri belirleyebilecek ve tedarikçileriyle  imzalayacakları ikili anlaşma kapsamında daha uygun fiyattan yararlanabilecek. 
 
İlgili mevzuata göre ikili anlaşmalar, gerçek ve tüzel kişiler  arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi veya kapasitenin  alınıp satılmasına ilişkin yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari  anlaşmaları ifade ediyor. Öte yandan, Kurulun düzenlemesine tabi olmayan bu ikili  anlaşmaların şartlarını taraflar serbestçe belirleyebiliyor. 
 
 Aylık yaklaşık 120 liralık faturaya karşılık geliyor 
 
Kurul kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesiyle,  aylık yaklaşık 120 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyenler serbest tüketici  olmak için başvurma hakkına sahip olacak. 
 
Rekabetin artırılmasının amaçlandığı uygulama ile serbest tüketiciler,  üretim lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerden elektrik enerjisi  satın alabiliyor. EPDK'nın geçmişte yaptığı düzenlemelerle elektrik tüketicileri,  serbest tüketici olmaları halinde GSM operatörü değiştirir gibi tedarikçi  değiştirebiliyor. 
 
 Tüketicilerin tedarikçi değiştirme süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla,  hem tüketicilerin haklarının korunması hem de tedarikçiler arasındaki rekabetin  arttırılması amaçlanıyor. 
 
Tüketiciler nelere dikkat etmeli? 
 
EPDK yetkilileri, tüketicilerin kendilerine sunulan sözleşmeleri  detaylı bir şekilde incelemesinin çok önemli olduğunu, fiyatı etkileyen  parametrelerin, varsa sözleşme süre taahhüdü ile fesih ve tazminat maddelerinin  mutlaka okunması, sözleşmenin bir nüshasının tedarikçilerden imza aşamasında  istenmesi ve ileride çıkabilecek ihtilaflar için saklanması gerektiğine dikkati  çekiyor. 
 
Türkiye'de serbest tüketici limitinin her yıl düşürülerek daha  rekabetçi ve liberal bir elektrik piyasası oluşturulması amaçlanıyor, gerekli  düzenlemelerin ve yatırımların yapılmasının ardından bu limitin zamanla  sıfırlanması ve tüm elektrik tüketicilerinin serbest tüketici olması planlanıyor.