Topraklarının yüzde 31'i tarıma elverişli olan, üretimde planlama da tam yapılamadığı için gıda ithalatçısı durumunda olan Türkiye'de milyarlarca liralık gıda maddesi çöpe gidiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, hesaplamalara göre 45.7 milyon ton yaş sebze ve meyvenin en az 9 milyon tonunun daha sofraya ulaşmadan çöp olduğunu söyledi. Bayraktar'ın açıklamasına göre, 2013-2014 döneminde pirinç hariç  36.6 milyon ton olan tahıl üretiminin 2.9 milyon tonu, üretim ve kullanım aşamasında kaybedildi. Toplam 2.9 milyon tonluk kaybın 1.9 milyon tonu üretim, 1 milyon tonu da kullanımda meydana geliyor. Üretilen tahılın 17.7 milyon tonunu tüketip, 13.9 milyon tonunu yemlik olarak kullanıyoruz. Tohumluğa ayrılan miktar 2 milyon ton olurken, 458 bin ton da endüstriyel kullanıma sunuluyor. 
Yaş sebze ve meyvede kayıp tahıla göre çok daha yüksek. TZOB Başkanı'nın verdiği bilgiye göre, tür ve çeşide göre değişmekle birlikte, sebze-meyvede yüzde 10 olan ortalama kayıp oranı, yüzde 30'a kadar yükseliyor. Toplam yaş sebze ve meyve üretimimizin 45.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında her yıl, toplam yaş sebze ve meyve üretimimizin en az 9 milyon tonu sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Bu rakam, 11-11.5 milyon tona kadar ulaşıyor. Hesaplamalar, tahıldaki kayıpların maddi karşılığının 2.5 milyar, yaş sebze ve meyvede ise en az 11 milyar lira olduğunu gösteriyor. TZOB Başkanı Bayraktar, "Türkiye bu kadar büyük miktarda parayı çöpe atacak kadar zengin değil. Kayıpların en aza indirilmesi temel politika olmalı. Milyarlarca dolar, tüketim ve ithalata gidiyor. Bunun yerine kayıplar en aza indirilirse milyonlarca ton tarımsal ürünün ithalatı da önlenmiş olur" dedi.