Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Şirketlerin tarifelerinden kayıp tespitine kadar birçok hususu düzenleyen tebliğe göre, kayıp oranlarının düşürülmesi amacıyla Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'nde yer almayan sayaçlar, ilgili şirketin yatırım planına konularak sisteme dahil edilecek ve tüketiciye yük getirmeyecek. Kayıp oranı yüzde 30'un üzerinde olan il ve ilçelerde, dağıtım şirketi tarafından kaçakla mücadele için, elektrik sayaçları başka bir yere konulabilecek. Sayacın konulduğu nokta ile kullanıcının bağlantı noktası arasında, kullanıcı dışında yapılacak müdahaleler, dağıtım şirketinin sorumluluğunda olacak. Dağıtım şirketi, kaçağı önlemek için ayrıca birden fazla müşterinin toplam tüketimini ölçen kontrol sayacı tesis edebilecek. Yapılacak bu düzenleme de yine şirketin yatırım harcaması olarak dikkate alınacak.