WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile başlatılan proje kapsamında; Türkiye’deki fındık üretimi sosyoekonomik ve ekolojik açıdan ele alınacak, mevcut problemlere karşı muhtemel çözüm önerileri üretilecek. Giresun, 1 milyon 177 bin dekarlık alanla ulusal fındık üretiminin büyük kısmını gerçekleştiriyor. Ancak son yıllarda fındık tarımının ikinci gelir kaynağı olması ve yaşlanan ağaçların gençleştirilmesi için yatırımların yapılamaması gibi sebeplerle, ürünün bölgede sosyal ve ekonomik hayata katkısının azaldığı dikkat çekiyor. Ülker Sürdürülebilirlik Komitesi Koordinötürü Begüm Mutuş, “Ülker olarak yılda 10 bin ton fındık alımı gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan Türkiye’nin en büyük fındık alıcısı konumundayız. Bu ürünün ülkemiz ve bizim açımızdan öneminden hareketle fındık tarımının devamı için el ele verdik. Fındığın sosyoekonomik, ekolojik açıdan inceleneceği ve çözüm önerilerinin getirileceği çalışma, önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.