Yücel Kayaoğlu ANKARA
Eylem planı kapsamında şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğuna esnetilip, kamuya olan borç sebebiyle yapılan haciz işlemleri yeniden düzenlenerek ara buluculuk sistemi getirilecek. Ara buluculukla ilgili olarak Adalet Bakanlığı bir taslak çalışma yapıyor. Mevcut durumda bir dava toplamda yaklaşık 7 bin liraya mal olurken, bu maliyetin 3 bin-4 bin lirası devletten, 2 bin-3 bin lirası ise vatandaştan çıkıyor. Hazırlanan taslak ile zorunlu arabuluculukta, ara buluculuk faaliyetinin 2 saatlik ilk iki seansını devlet ödeyecek ve bunun ücreti yaklaşık 250 lira olacak. Bu sürede taraflar anlaşmaya varırlarsa hem devlet hem de taraflar tasarruf etmiş olacak. Aynı şekilde, 2 bin 500 lira altı ilamsız takiplere itiraz olursa bu icra takipleri de arabulucuya gidecek. Ticari davalarda ise 50 bin liranın altındaki ihtilaflar da arabulucuya gidecek. Ayrıca kamunun koyduğu haciz davalarında borcu aşan miktardaki mal varlığının haczedilmesi ve bloke edilmesinin önüne geçilecek. Alacaklı kamu kurumları öncelikle elektronik ortamda borçluların mal varlıkları (trafik, tapu kayıtları) ile banka hesaplarını görerek bunlardan borca yetecek kadarına haciz uygulayacak.  Bunun yanı sıra “İflas erteleme” sistemini istismar edenlere karşı hukuki ve cezai sorumluluklar getirilecek. Bu sistemin daha sağlıklı işlemesinin sağlanması amacıyla kanun değişikliği yapılacak. Sermayesi 250 bin TL’yi aşan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğunun esnetilmesi de düzenlemenin içinde yer alacak.