Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2002 yılında 145 olan atıksu arıtma tesisi 2015 yılında 653’e yükselmişti. Bakanlık bu tesislere ek olarak 2023 hedefine en üst seviyeye çekti. 653 tesise ek olarak bin 501 adet tesis daha yapılacak.

Hazırlanan eylem planı 2023 yılına kadar; yeni yapılacak atıksu arıtma tesisleri, bu arıtma tesislerinin türleri ve ilk yatırım maliyetleri, mevcutta var olup, yenilenecek ve dönüştürülecek atıksu arıtma tesisleri, bunların türleri ve maliyetleri, yeni yapılması gereken kanalizasyon sistemleri ve ilk yatırım maliyetleri, ekonomik ömrü dolup da yenilenmesi gereken kanalizasyon sistemleri ve maliyetleri, bu tesislerin işletme maliyetleri ve finansman kaynaklarını içeriyor.

Hazırlanan Eylem Planına göre 2023 yılına kadar toplam 1501 adet Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) yapılması öngörülüyor. Bu arıtma tesislerinden 1418 adedi yeni yapılacak atıksu arıtma tesisi, 83 adedi ise mevcutta var olup yenilenecek atıksu arıtma tesisleri olarak planlandı.

ATIKSU EYLEM PLANI İLE BİRLİKTE KANALİZASYON İÇİNDE EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Ayrıca eylem planı kapsamında 2023 yılına kadar 30 bin kilometre kanalizasyon yapılacak. Buna ek olarak 30 bin kilometre kanalizasyon da yenilenecek. Böylece toplam uzunluğu 60 bin kilometre olan kanalizasyonun yapımı ve yenilenmesi de eylem planı içerisinde yer aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, “Bu eylem Planı Türkiye’nin 2023 Vizyonu kapsamında çevresel altyapı eksikliklerinin tamamlanmasında önemli bir mihenk taşı olacaktır” dedi.