2015 yılında yüzde 10.2’ye ulaşacağı ön görülen işsizlik oranının orta vadeli dönem sonunda yüzde 9.6’ya düşmesi beklenmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek milletvekillerine sunum yaptı. Şimşek, küresel ekonomiden bahsederek, "Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini sürekli bir şekilde aşağı yönlü revize etmişlerdir. Uluslararası Para Fonu dünya ekonomisinin 2015’te yüzde 3.1 büyüdüğünü, 2016-2017 yıllarında ise ortalama olarak yüzde 3.5 büyüyeceğini tahmin etmektedir. IMF’nin Ocak ayında yaptığı bu tahminler, Ekim 2015 tahminlerine göre 0.2 daha düşüktür. Gelişmiş ülkelerde ılımlı toparlanma süreci devam ederken, gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı beş yıldır gerileme göstermiştir. 2015 yılında gelişmiş ülkelerin yüzde 1.9, gelişmekte olan ülkelerin ise yüzde 4 ile küresel krizden bu yana. En düşük oranda büyüdüğü tahmin edilmektedir. 2016-2017 yıllarında gelişmiş ülkelerin yılda ortalama yüzde 2.1, gelişmekte olan ülkelerin sırasıyla yüzde 4.3, 4.7 büyüyeceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2015 yılında yüzde 4 büyüdüğünü tahmin ettiklerini söyleyen Şimşek, "Bu oran Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin ortalama büyümesinin iki katından fazladır. 2015 yılı büyüme performansı ile Türkiye; G20, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en hızlı büyüyen dördüncü ekonomi olacaktır. 2016 yılında ise siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması, gelirler politikası ile yurt içi talepte beklenen canlanma ve Avrupa Birliği’nden beklenen ekonomik toparlanma sonucunda büyümenin yüzde 4.5 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2017-2018 yıllarında yüzde 5 büyüme hedefimiz bulunmaktadır. Orta vadede büyümeyi destekleyecek unsurlar; üretken alanlara yönelik yatırımlar, yurt içi tasarruflar, özel kesim yatırımları ile yapısal reformlardan kaynaklanan verimlilik artışı olacaktır" şeklinde konuştu.

Son bir yolda 718 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Şimşek, "İstihdamdaki artışa rağmen iş gücüne yüksek katılım nedeniyle işsizlik oranı hala yüzde 10’un üzerinde seyretmektedir. 2015 yılında yüzde 10.2’ye ulaşacağı ön görülen işsizlik oranının orta vadeli dönem sonunda yüzde 9.6’ya düşmesi beklenmektedir" dedi.

Enflasyon oranının 2015 yılında yüzde 8.8 olduğunu söyleyen Şimşek, "Sıkı para ve maliye politikası ile uygulamaya koyacağımız tedbirler ile enflasyonu 2016 yılında yüzde 7.5’e, orta vadede ise yapısal reform uygulamalarının etkisiyle yüzde 5’e indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.