HSBC Grubunun yaptığı "Emekliliğin Geleceği - Sağlıklı Yeni Başlangıçlar Raporu"na göre; çalışma çağındaki kişilerin yüzde 34’ü, iş hayatındaki yoğunluğun "daha sağlıklı bir hayat tarzına geçmelerine engel olduğunu" belirtiyor. Emekli olmak istediğini söyleyen 45 yaş ve üstü bireylerin yüzde 23’ü, iş hayatının ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkilediğini belirtirken; yeni emekli olmuş bireylerin yüzde 24’ü, genel sağlık durumlarının emekli olduktan sonra iyileşme gösterdiğini ifade ediyor. Raporda; daha erken emeklilik için tasarruf yapmaya da erken başlanması, finansal yükümlülüklerin yaşlılıktan önce bitirilmesi, sağlık ihtiyaçlarının planlara dâhil edilmesi gerektiği tavsiye ediliyor.