Ebru Karatosun ANKARA
2011 yılında İzmir’de iş akdinin haksız yere feshedildiğini savunan İsmail E. mahkemeye başvurdu. İsmail E., "Kurumda 16 yıl boyunca çalışıyordum. Görev yerini terk ettiğim sebebiyle iş akdimin feshedilmesi hukuka, ahlaka ve iyi niyet kurallarına, verilen alın terine aykırıdır" sözleriyle kendini savundu. İş yeri sahibinin avukatı ise, "Davacının eylemi, sıradan bir görev yerini terk etme olayı değildir. İş yerinde kimyasal maddelerin üretiminin yapıldığı yerde çalışan davacı isim, en tehlikeli noktada görev yapıyor. Herhangi bir patlama yaşanmaması için son derece hassas olunması gereken bir yer. Söz konusu sebeplerden dolayı davacının iş akdi feshedildi" diye konuştu. İddiaları değerlendiren yerel mahkeme de davanın reddine karar verdi. Kararda, “Davacının görev yerini başıboş bırakmasının ve izin almadan görev yerini terk etmesinin büyük bir patlamaya sebep olabilecek kadar önemli olduğu, davacının bu eğitimi aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu durumda davacı İsmail E. kusurludur" denildi. Temyize giden dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da yerel mahkeme lehine onaylandı.