Buna göre askerlik hizmetinde, mevsimlik tarım işlerinde, doğum izninde, ev hizmetlerinde, iş güvenliği bakımından acil işlerde, iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması gibi hallerde, istihdam bürosu adı da verilen "geçici iş ilişkisi" işleyecek. Böylece hem makul bir sebeple çalışma hayatına ara verenlerin yeri 6 ay süreyle doldurulabilecek, hem de dönemsel işler için geçici istihdam sağlanacak. Tasarı ile işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın azaltılması amaçlanıyor. Tasarı, "çağrı üzerine çalışma" ya da "uzaktan çalışma" seçeneğini de yasal bir zemine oturtuyor. Uzaktan çalışma, "işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi" olarak tanımlanıyor. Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı sebep olmadıkça emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak.