Seçim vaatleri arasında yer alan ve hükümetin eylem planına giren sözler tek tek yerine geliyor. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Polislerin tazminat ve gösterge artışı ile sağlanan maaş zammı, muhtarların 940 lira olan maaşlarının 1300 liraya yükseltilmesi, iş kuran gençlere ve esnafa vergi muafiyeti ile gübre ve yemde KDV'nin sıfırlanmasına ilişkin uygulama da başlamış oldu.
ESNAFA VE GENÇLERE MUAFİYET
Buna göre, ilk defa iş kuran genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmına gelir vergisi muafiyeti getirildi. Böylece 29 yaşını doldurmamış, tam mükellef olan gerçek kişiler, faaliyetlerinin başladığı yıldan itibaren 3 vergi dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için vergi ödemeyecek. Ayrıca basit usulde tespit edilen kazançların 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden vergi alınmayacak. Ayrıca 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak. Lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla, primleri devlet tarafından ödenerek 2 yıl boyunca sağlık hizmeti alabilecek.
DOĞUM İZNİNDE DE DERECE ARTIŞI
Çocuk sahibi olan kadınlar için getirilen yenilikler de devreye girdi. Buna göre, doğum sonrası aylıksız izinde geçen her yıl için 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için 1 derece yükselmesi verilecek. Kadınlara doğum sonrası 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, bu kararın evlat edinenlere de uygulanması kararı da yürürlüğe girdi. Çocuğu okula başlayanlar da yarı zamanlı çalışma talep edebilecek. Yarı zamanlı çalışanın ücret ve sosyal hakları da aynı oranda uygulanacak.

Polis maaşında 151-452 TL arasında artış

Kanunla, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminatları yüzde 25 artırılıyor. Ayrıca yüksek öğretim mezunu olan personelin ek göstergeleri de yükseltilecek. Buna göre, emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin net maaşları, kadro, unvan ve derecelerine bağlı olarak 452 lira ile 151 lira arasında değişen tutarlarda artırıldı. Böylece, 1. derecede bulunan 1. sınıf emniyet müdürünün maaşında 452 lira, 3. derecede bulunan baş komiserin maaşında 324 lira, 1. derecede bulunan polis memurunun maaşında 301 lira, göreve yeni başlayan polis memurunun maaşında ise 192 lira artış olacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşları da 151 lira civarında arttı.
Öte yandan uzman erbaşlar ile uzman jandarmaların 2 bin 200 lira olan ek göstergeleri 3 bine çıkacak. Uzman erbaşların kamuya geçebilmeleri için de 7 yıl çalışması gerekecek. Bağ-Kur'lu emeklilerden sosyal güvenlik destek primi kesilmesine son verilecek. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan kesinti de kaldırılacak.