A Haber'de konuşan Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, kıdem tazminatının bir fon şeklinde de düzenlenebileceğini, tasarının bu ay içerisinde TBMM'ye gönderileceğini söyledi.
NASIL OLACAK?
Mevcut durumda, işçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Bu sistem sürecek. Tazminat hesaplaması yeni sistemde de 30 gün üzerinden yapılacak.
Kıdem tazminatında, işsizlik sigortasına benzer bir fon düşünülüyor.
Yeni sisteme girmek isteyen çalışan fona geçecek, istemeyen geçmeyecek.
Mevcut durumda; tazminat alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak, kişinin kendi kusurunun dışında işten çıkartılması şartı bulunuyor. Takvim'in haberine göre, yeni sistemde, istifa eden de kıdem tazminatı alabilecek.
İşçi çalıştığının tam karşılığını alacak. Kişi 1 gün çalışıyorsa, 1 günlük kıdemi ödenecek.
Yeni sistemde, çalışanlar birikimlerini şeffaf olarak görebilecek.
İşçi, 5 veya 10 yıl geçmeden fonda biriken kaynağını alamayacak.
İşveren bugüne kadarki kıdemlerin karşılığını fona koyabilecek, koymayıp zamanı geldiğinde de ödeyebilecek.
Fonu özel sektör yönetse bile yönetiminde sosyal taraflar da olacak.