osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisinin kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı şirketlerin yönetim kurulu üyesi, ortağı, diğer şirket ve iştiraklerinin tüm ortaklarının) aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır" denildi. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı alanların, esnaf olarak çalışmaları sebebiyle maaşlarından yapılan prim kesintisi 29.2.2016 tarihi itibariyle sonlandırılacak. Uygulama, Nisan 2016 döneminde hayata geçecek. Ayrıca emekli maaşlarını 3 aylık dönemler itibariyle alanlardan kesilen tutarlar, taleplerine gerek bulunmaksızın hesaplarına yatırılacak. Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında maaşlardan yüzde 10 kesinti yapılıyor. Bunun kaldırılması, emeklilere yeni bir zam anlamına da geliyor. Maaşlardaki bu 'kesinti artışı', yaklaşık 750 bin emeklinin yüzünü güldürecek. Yasa sayesinde kendi işini kuran emekliler, 87 lira ile 381 lira arasında gelir artışına kavuştu.