Türkiye İstatistik Kurumu, 2015 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2014 yılında yüzde 56.3 olarak kayıtlara geçen mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 56.6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 11.7’den yüzde 11.4’e düştü. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 64 ile 18-24, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 51.7 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti. Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 60'ı mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 50 oldu. Kendilerini "en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini" ifade edenlerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı yüzde 60 iken, bu oran ilkokul mezunlarında yüzde 54 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl en yüksek memnuniyet oranı yüzde 74 ile ulaştırma hizmetlerinde görüldü. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2014'te yüzde 73.8 iken, 2015'te yüzde 74.4’e yükseldi.