Bakanlar Kurulu’nun 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kararına göre destekler 81 ilde nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak. Proje için gerekli kaynak merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Program kapsamında projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme de yapılabilecek. Çiftçiler hibeden sadece bir defa yararlanabilecek. Hibe desteğinin köyden kente göçün önüne geçeceğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu karar, 18-40 yaşın altındaki genç çiftçilere, Avrupa Birliği’ndeki gibi köyden kente göçün önlenmesine, üretimin teşvik edilmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. Verilecek destekler kırsalda hızla yaşlanmakta olan tarımsal nüfusun gençleştirilmesine, iyi tarım uygulamalarını esas alan genç nüfusun daha fazla ve etkin bir şekilde üretimde yer almasına, tarımsal potansiyelimizin kullanılmasına katkıda bulunacak” dedi.