Tasarruf oranı dünya ortalamasının gerisinde olan Türkiye’de, devlet vatandaşın birikimlerini artırmak için son yıllarda çeşitli tasarruf araçları sunmaya başladı. Bireysel Emeklilik Sistemi’yle (BES) başlayan süreç geçen yıl yürürlüğe giren; evlenme, konut ve doğum yardımlarıyla yeni bir boyut kazandı. BES, konut ve evlenme yardımları vatandaşların bankada para biriktirmesini teşvik ettiği için üzerinde önemle duruluyor. Kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olmayı amaçlayan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. 6 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, konut hesabı bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı olarak açılabilecek. Konut hesabı ortak hesap olamayacak. Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak. Konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamayacak. Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamayacak. Banka, başvuru hesabının konut hesabı açılmasına engel bir durumun bulunmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım sistemi üzerinden tespit edecek. 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabilecek. Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecek ve bu tutar 30 bin lirayı geçemeyecek. 
1. DERECE AKRABADAN ALINAN KONUTA KATKI ÖDENMEYECEK
Katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için “Türk vatandaşı olması, 7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması, konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması” gerekiyor. Katılımcının devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren başka bir konut edinmemiş olması ve konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurma gerekliliği de şartlar arasında yer alıyor. Devlet katkısı tutarı, konut edinim tarihindeki birikimin yüzde 20’sini ve azami 15 bin liraya geçemeyecek. Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara devlet katkısı ödenmeyecek.

Ödeme planı nasıl olacak?

Konut hesabına ilişkin ödemeler, aylık veya üç aylık olarak düzenli ödeme şeklinde yapılacak. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 lira, üst sınır 2 bin 500 lira olacak. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık alt ve üst sınırların üç katı geçerli olacak. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilecek. Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınacak. Şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.

Hangi evleri kapsıyor?

Kat mülkiyeti tapusu olan, kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma için belgesi bulunan konutlar ile konut nitelikli yapı kullanma için belgesi bulunan müstakil taşınmazlar devlet katkısına konu olabilecek. Devre mülklere devlet katkısı ödenmeyecek. Konut edinim tarihi, katılımcı tarafından yurt içinde ilk ve tek konutu olması koşuluyla, tamamı kendi adına kayıtlı; kat mülkiyeti tapusu olan konut için konutun satış yoluyla tapuya tescil tarihi olarak belirlenecek.

 

Çeyiz ve BES’e devlet desteği
Evlenecek olanlara verilecek destek için bankada TL cinsinden çeyiz hesabı açılması ve asgari 3 yıl sistemde kalınması gerekiyor. 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapan çiftlerin alacakları çeyiz yardımında devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirası’nı geçemiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) ise 1 Ocak 2013’ten itibaren yapılan değişiklikle devlet, katılımcılara yüzde 25 katkı yapmaya başladı. Buna göre, katılımcıların yatırdığı her 100 TL katkı payı için devlet de 25 TL katkı payı yatırıyor.