Emeklilerin merakla beklediği Danıştay kararı çıktı. Danıştay 11. Dairesi, Anayasa Mahkemesinin memurluktan emekli olanlara 30 hizmet yılından sonraki süreler için de emekli ikramiyesi verilmesini sağlayan kararının, Yüksek Mahkeme kararından önce emekli olanlar için de geçerli olduğuna hükmetti. Konuyu Danıştay'a taşıyan süreç şöyle:
Emekli Sandığı Kanunu'nda, memurların 30 yıldan fazla çalışsa dahi, sadece 30 yıl için emekli ikramiyesi alabileceği hükmü yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Kararın dilekçesi 7 Ocak 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından 7 Ocak 2015 öncesi emekli olanlar için kararın dikkate alınıp alınmayacağı konusu gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu talepleri reddetti. Ardından bir emekli, 38 yıl 5 ay hizmetinin ardından emekliye ayrıldığını belirterek, kalan 8 yıl 5 ay için de ikramiye ödenmesi talebiyle SGK'ya başvurdu. SGK, reddedince emekli Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, SGK işlemini reddedip emekli memurun 30 yıldan fazla hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmemesine ilişkin hükmün ortadan kalkması sebebiyle, emeklinin talebinin yerine getirilmesini istedi. SGK, karar üzerine "Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürümez" kuralını gerekçe göstererek temyize gitti. 
GÖZLER SGK’YA ÇEVRİLDİ
 Dosyayı görüşen Danıştay 11. Dairesi, İdare Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı. Kararın gerekçesinde de Anayasa'nın 153'üncü maddesinde yer alan ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların geriye yürümeyeceği kuralının, hukuk düzenince korunması gereken haklara yönelik olduğu vurgulandı. Söz konusu durumda, davacıya 30 yılın üzerindeki hizmet süresi için ikramiye ödenmesi gerektiğinin açık olduğu belirtildi. SGK'nın düzeltme isteme hakkı bulunuyor. Bu istek de reddedilirse, emekli memurların, fazla çalışma süreleri için de ikramiye almasının önünde engel kalmayacak.