Buna göre, Türkiye genelinde iş veren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 8, erkeklerin oranı ise yüzde 92 olarak belirlendi. Toplam istihdam içinde iş veren olarak çalışanların payı yüzde 4.5 oldu. En yüksek girişim; yüzde 28.8 ile "Toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe gerçekleşti. Eğitim durumuna göre iş veren olarak çalışanların yüzde 32'si ilkokul, yüzde 16'sı ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 15'i genel lise, yüzde 25'sı yüksekokul veya fakülte mezunu...