Tasarıyla, söz konusu kanunda 3 değişiklik yapılacak. Taslakla sigorta şirketlerinin yükümlülükleri azaltılarak primlerin düşmesi sağlanacak. 3 bölümden oluşacak düzenleme ile öncelikle yüzde 100 kusurlu olsa dahi hayatını kaybeden kişinin ailesine ödeme yapılması uygulamasına son verilecek. Tazminatta, hak sahiplerinin taleplerine göre ödeme yapılması engellenecek. Hazine'ye tazminatlar hakkında düzenleme yetkisi verilen taslakla kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı ve bilirkişi raporu uygulaması sona eriyor. Tasarıyla ayrıca kaza tespit tutanağının ardından sigortacının 8 iş günü içinde ödeme yapması yükümlülüğü de kaldırılıyor.