Osman Çobanoğlu ANKARA
Para politikası uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan’dan çarpıcı Merkez Bankası tespitleri geldi. Merkez Bankacılığı konusunda iki temel noktaya dikkat çeken Erdoğan; ‘millî duruş’ ve ‘bağımsızlık’ vurgusu yaptı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan’ın tespitleri şöyle: “Merkez Bankası’nın millî bir duruş göstermesi lazım. Ulusal ekonomiyi canlandırmak için düşük faiz politikasını benimsemeli. Çünkü Türkiye ekonomisini 90’lı yıllarda felakete götüren en önemli sıkıntı, yüksek faizdir. 2002’den sonra enflasyonda ciddi düşüş yaşandığı için yüksek faize ihtiyaç kalmamıştır. Hâlâ küresel sermaye hareketlerine duyarlı, panik politikası var maalesef. Türkiye’yi yabancı sermaye hareketlerinin yönlendirdiği bir ekonomi olmaktan çıkaracak faiz politikası uygulamak gerekir. Öte yandan Merkez Bankasının bağımsızlığı da sadece hükümetten bağımsız olmak değildir. Küresel sermayenin, uluslararası finansal kuruluşların ve onların Türkiye’deki yandaşlarının lafıyla hareket etmeyen bir merkez bankası, gerçekten bağımsız demektir. Yüksek faiz; büyüme ve işsizlik gibi birçok makro parametreyi de olumsuz etkileyeceği için, aslında yabancı doğrudan yatırımcı için de iyi değildir.”