Aktiflerini yüzde 24 artırarak 42 milyar TL'ye çıkaran Kuveyt Türk, fon kullandırımında ise yüzde 27 artış sağladı. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "2015 yıl sonu itibarıyla büyüme ve kârlılıkta sektör ortalamasının üzerinde rakamlar elde ettik" dedi.