Osman Çobanoğlu ANKARA 
Ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yenilikçi fikirlerin üniversite-sanayi iş birliği içerisinde projelendirilerek üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tezi olarak çalışılması amacıyla başlatılan projelere bugüne kadar 2 bin 678 başvuru yapıldı. Değerlendirmeye tabi tutulan bin 6 proje destek almaya hak kazanırken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen destek miktarında da büyük bir artış yaşandı. Program için 2006’dan bu yana yaklaşık 327 milyon lira ödenek ayrılırken bunun yaklaşık 230 milyon lirasının harcandığı belirtiliyor. Proje kapsamında en çok ödeneğin ayrıldığı yıl 2014 yılında 68 milyon 750 bin lira oldu. Bu ödenekten en çok harcama ise 2011 yılında 43 milyon 800 bin lirayla gerçekleşti.

KOBİ’LERE NİTELİKLİ ELEMAN

San-Tez programıyla KOBİ’lerin teknoloji ve Ar-Ge kültürünün artırılması ve nitelikli eleman sayısının artırılması hedefleniyor.