Üsküdar'da gerçekleşmesi planlanan kentsel dönüşüm 16 mahalleyi kapsayacak ve ilçe nüfusunun yarısını ilgilendirecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ONAYLANDI
Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin "Üsküdar İlçesi, 1/5000 Ölçekli Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu" Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçtiğimiz gün onaylandı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı toplantısının 5. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında yapıldı. Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Bölgede yaklaşık 270 bin kişi yaşıyor ve bu vatandaşlarımızı ilgilendiren bir Meclis kararı alınmış oldu. 1/5000'lik planlar geçmiş oldu. Nisan ayında da inşallah ilçe belediye meclisinde 1/1000'lik planları yapacağız. Bu meclis kararı 2960 Sayılı Boğaz Kanunu'ndaki haklara göre vatandaşa yeni imar haklarının verilmesinin önünü açıyor. Bölgenin ne yazık ki tamamı kaçak yapılarla dolu. Mecliste geçen karar kentsel dönüşümün de önünü açıyor." dedi.