Geri dönüşüm kültürü yerleştirilemediği için milyonlarca ton ambalaj atığı çöpe gidiyor. Türkiye'de kişi başı ortalama günlük çöp üretim miktarı 1.2 kilogram. Bu rakam baz alındığında, yıllık olarak 30 milyon ton evsel kaynaklı çöp üretiliyor. Bunun yüzde 20'sini ambalaj atıkları oluşturuyor. Ambalaj atıklarının tamamı geri dönüştürülebildiği halde ayrı toplanmadığı için her yıl yaklaşık 1.5 milyar liralık değer toprağa gömülüyor. Üstelik 750 milyon liralık harcamayla. 
Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, "Ambalaj atıkları, lisanslı işletmeciler tarafından kaynakta ayrı toplama çalışmaları ile geri kazanılıyor. Diğer yandan birlikte atılanların bir kısmı da sokak toplayıcıları tarafından konteynerlerden alınıyor. Bu yöntemlerle ambalaj atıklarının ancak yüzde 15-20'si geri dönüşüm endüstrisine kazandırılabiliyor" dedi. Bu atıkların yüzde 100'ünün ekonomiye kazandırılabildiğini ifade eden Kılıç, "Dünyadaki geri dönüşüm sektörünün toplam cirosu yıllık 200 milyar dolardır. Ülkemizde ise bu büyüklük 700 milyon dolar seviyesinde. Geri dönüşüm sektörü dünya için tam bir 'yeşil sanayidir' diye konuştu.