Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik paketi bir-iki hafta içerisinde TBMM'ye sevk edeceklerini söyledi. Bakanlar düzeyinde ikincisi Ilgaz'da gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Elvan, TOBB koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları tarafından yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan 52 maddelik eylem planını teker teker gözden geçirdiklerini anlattı. Söz konusu 52 eylemden 10'unu TBMM’ye gönderecekleri yatırım ortamının iyileştirilmesi paketine ilave edeceklerini bildiren Elvan, kalan eylemlerin birkaçı hariç hemen hemen tamamının prosedürlerini haziran ayı sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi. Elvan, “Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 2016'da çok ciddi somut adımlar atacağız” diye konuştu.
‘14. SIRAYA YÜKSELTECEĞIZ’
Türkiye'nin, iş yeri açmadaki kolaylık, firmaların tasfiyesi, inşaat izin sürelerinin ne kadarlık bir zaman içerisinde gerçekleştiği, finansmana erişimde, vergi ödemede kolaylık gibi unsurlarda iyi olduğu kadar, kötü sıralarda yer aldığı göstergeler de bulunduğuna işaret eden Elvan, şunları kaydetti: “Bu göstergelerde Türkiye’nin konumunu daha da iyi noktaya çekebilecek önlemler neler olabilir, bunları nasıl ve ne şekilde alabiliriz, bunu da ortaya koyduk. Bir örnek verirsek, iş yeri açma işlemlerinde şu anda Türkiye 94'üncü sırada. Türkiye’yi 94’üncü sıradan 14'üncü sıraya çekecek eylemleri belirledik ve bunlar için çalışmalarımızı tamamladık.”

6 başlık altında çalışma yapıldı

¥ Yatırımlar daha cazip hâle nasıl getirilebilir?
¥ Yatırımcıyı Türkiye'den uzaklaştıran, caydıran unsurlar nelerdir ve bunun önüne nasıl ve ne şekilde geçilecek?
¥ İş gücüne yönelik, rekabet ortamının oluşturulması ve iş gücü piyasasının etkin işlemesine yönelik ne yapılabilir?
¥ Türkiye'nin küresel ölçekte dünyaya entegrasyonu nasıl ve ne şekilde daha fazla artırılabilir?
¥ Finansmana erişim nasıl daha kolay, daha güvenli hâle getirilebilir?
¥ İş uyuşmazlıklarında kısa sürede netice alabilecek mekanizmalar neler olmalı, arabulucuk sistemi nasıl hayata geçirilebilir?