Dünya genelinde içme suyu hatlarının çoğunda kullanılan “düktil boru” üretecek tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılacak. Samsun Makine Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yücel, hizmete alacakları döküm tesisinde tek vardiyada 180 işçi çalıştıracaklarını, tam kapasiteyle çıktıkları zaman 500 kişiyi istihdam edeceklerini, birinci fazda 250-300 bin ton arası üretim yapacaklarını söyledi. Türkiye’de bu borunun tek üreticisinin kendileri olduğunu ifade eden Adnan Yücel; ağırlıklı olarak Japonya, ABD ve Fransa’nın üretim yaptığını anlattı. Pastadan Hindistan, Çin, Suudi Arabistan, İran gibi üreticilerin de pay aldığına dikkat çeken Yücel, “Biz de Adana fabrikasında dünya üretiminin yüzde 5’ini sağlar hale geleceğiz. Lojistik olarak en avantajlı firma durumundayuz. İçme suyu şebekelerinde kullanılan düktil boru, çevreci bir yatırım. Çünkü sadece hurdadan üretiliyor. Bu sayede yerli katkı oranı yüksek. Dışa bağımlılığı azaltıyor” diye konuştu.