Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının araştırmasına göre 3 milyon 328 bin 497'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 milyon 793 bin 550'si çifte vatandaşlığa sahip olmak üzere, yurt dışında toplam 6 milyon 122 bin 47 Türk yaşıyor. Ancak yurt dışındaki Türklerin sadece 1 milyon 534 bin 113'ü bir işte çalışıyor. Yurt dışındaki vatandaşların büyük bir bölümü, özellikle kadınlar ve gençler, istihdam piyasasına girişte, yüksek teknolojinin giderek daha fazla kullanıldığı sektörlerde iş bulmakta büyük sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle Almanya'da Türk vatandaşlarının bir bölümü gelirlerini artırmak için ek işler yaparken, bazıları kayıt dışı istihdama sürükleniyor, büyük bir bölümü de işsizlik parası ve sosyal yardım alıyor. Almanya'da 2014 yılı sonu itibarıyla, ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 6.5 iken, aynı tarihte ülkedeki Türk vatandaşları arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 20.9 olarak gerçekleşti. Türk vatandaşlarının iş piyasasına katılım oranı yüzde 60'larda seyrederken, bu oran tüm Alman vatandaşlarında yüzde 71 oldu. Aynı oran Türk vatandaşı erkeklerde yüzde 77 olarak kaydedilirken, Türk vatandaşı kadınlarda yüzde 41'de kaldı. Ancak 15-30 yaş arası Türk vatandaşlarında istihdam piyasasına katılma oranı ortalama yüzde 79'a ulaştı. Mesleki nitelik eksikliği, işsizliğin bu denli yüksek olmasının temel nedeni olurken, Türk çocuklarının yaklaşık yüzde 20'sinin temel eğitim diploması almadan eğitim çağı dışında kalması, yüksek öğrenim yapabilen Türk genci sayısının ev sahibi ülke gençlerine göre daha az olması, eğitim alanında süratle aşılması gereken sorunları oluşturuyor. Sorunlardan biri olan dil konusu da çocukların eğitiminden iş bulmaya kadar her alanı ilgilendiriyor ve uyumun önündeki engellerden en önemlisi olarak ortaya çıkıyor.