Amerika, Avrupa ve Asya’dan yıllık cirosu 5 milyar doların üzerindeki 386 şirketle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapora göre üretim sektörünün teknoloji, inovasyonlar ve inovatif oyuncularla dönüşüm içerisine girdiği belirtildi. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Hakan Ölekli, “Raporun sonuçlarına göre inovasyona dayalı büyüme modeline odaklananlar Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımı artırıyor” diye konuştu. Ölekli raporda öne çıkan noktaları ise şöyle sıraladı: " Katılımcıların yüzde 32'si yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge’nin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 41’i, inovasyon konusundaki en önemli stratejilerinin çığır açacak bir buluş yapmaya çalışmak olduğunu söylerken, yüzde 74’ü önümüzdeki iki yılda gelirlerinin yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye harcayacaklarını belirtiyor. Katılımcıların yarısı, inovasyonu artırmak için yeni üretim teknolojilerini kullanmaya başladıklarını söylüyor."