Söz konusu taslakla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Elitaş, şunları söyledi: "Üretici tanımı genel kavram olmaktan çıkarılarak; imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcı kavramları ayrı ayrı düzenlenecek. Yükümlülükleri de farklılaşacak. Ürünü piyasada bulunduran her bir iktisadi işletmeciye, kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirilecek. Böylece güvenli olmayan ürünlerin piyasada takibi sağlanacak. e-Ticaret platformları gibi elektronik yollarla piyasaya arz edilen ürünlerin takibine ilişkin yükümlülükler getirilecek. Güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümlerle, başka ürünlere verdiği zararlardan dolayı imalatçı veya ithalatçı, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü tutulacak. Mevcut kanunda geri çağırma düzenlenmediği için, Türkiye, AB'nin riskli ürünlerin bildirim sistemi RAPEX'e üye olamadı. İşte Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı, buna imkan sağlanacak. İyi niyetli hareket eden iktisadi işletmeciler de teşvik edilecek."