Çevrecilerin, ormanların ve ekolojik sistemin yok edildiğine yönelik suçlamalarına karşı, Çevreci Enerji Derneği Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Arsin Demir, “Sera gazını azaltabilmemizin en etkin yöntemi rüzgar ve güneşten elektrik üretebilmektir, ama gizli bir el enerji bağımsızlığımızı ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışıyor. Özellikle rüzgâr enerji santralleri aleyhine çokça davalar açılıyor" dedi. İdare Mahkemeleri’nde açılan davalarda, dosyaların, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yetkin ve tecrübeli olmayan bilirkişilerin inisiyatifine bırakıldığını savunan Arsin Demir, “Bu nedenle Çevre mahkemeleri gecikmeksizin kurulmalı ve açılan davalar rüzgar enerji santrali yatırımı yapanlara mahkemelerce tebligatla bildirilmeli, yenilenebilir enerji aleyhine açılan davalarda bilgisiz ve yenilenebilir enerjiyi bilmeyen kişiler bilirkişi olarak görevlendirilmemelidir” diye konuştu.