Türkiye'de reklam ve pazarlama sürecinde bu tekniğin kullanıldığı bir ürün, hedefinin yüzde 35 üzerinde sattı. Dünya Nöropazarlama Bilim ve İş Konseyi Türkiye Başkanı Dr.Yener Girişken, "Tüketicilerin bir reklam izlerken neresinden hoşlandığı, neresinin dikkat çektiği veya hangi açıdan anlaşılmayı zorlaştırdığı beyin dalgalarının ölçümlenmesiyle ya da beyin görüntülemesiyle tespit ediliyor. Bu yöntem, şirketler tarafından 4-5 yıldır yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu; pazarlama, ekonomi, finans dünyası için son derece kritik bir bilgi" dedi. Kafalarına cihaz takılan gönüllü deneklerde bu sistemi uyguladıklarını anlatan Girişken, şöyle devam etti: "Satın alma sürecinde ambalaj renginden tutun da kokuya, fiyata kadar hangi kriterlerin etkili olduğunu görebiliyoruz. Beyin dalgalarını ölçerek, gerçek verileri alıyoruz. Böylece ürün piyasaya çıkmadan, pazarda karşılık bulup bulamayacağı görülebiliyor. Milyonlarca dolarlık verimsizlik, zarar engelleniyor."