Gökhan KAYA ANKARA

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi ve sağlanan devlet teşvikiyle birlikte sayıları her geçen gün artan özel okulların faaliyetlerine çeki düzen geliyor. Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılacak değişikliğin ardından özel okulların öğrenci çekebilmek için kullandığı uçuk ve gerçeği yansıtmayan reklamlarına ceza yağacak. Bu çerçevede veli ve öğrencileri yanıltıcı nitelikte reklam yapan okullara 26 bin liraya kadar ceza verilebilecek ve tekrarı halinde cezalar artırılacak. Ayrıca okulu daha cazip gösterebilmek için reklamlarda öğrenci resimleri kullanılamayacak. Sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerin bilgileri de bu reklamlarda yer almayacak. 
MERDİVEN ALTINA GEÇİT YOK
Eğitim-öğretim faaliyeti yapan, ancak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeyen yerler ile izinsiz eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan yerler valiliklerce kapatılacak. Özel öğretim kurumunun, bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık izni olmadan kurumda uygulanması, mevzuata uygun olarak kapatılmaması, Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması hallerinde asgari ücretin 5 katından 20 katına kadar para cezası uygulanacak.