Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) terörün finansmanı ve kara para ile mücadele kapsamında döviz büroları tarafından şüpheli işlem bildirimlerine de online bildirim şartı getirdi. Bu kapsamda, şüpheli işlem ile ilgili gerçek kişileri belirtirken, temsilci veya vekil aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde hem işlemi yapanın hem de adına işlemi yapılan kişinin bilgilerine ayrı ayrı yer verilecek. Ancak sadece şüpheli işlemi gerçekleştiren veya adına işlem gerçekleştirilen kişilerin verilmesi yeterli olmayacak. Bu alanda şüpheli eylem veya şüpheli eylemi gerçekleştiren kişilerle dolaylı olarak ilişkili olan diğer gerçek kişilere dair bilgilere de yer verilmesi şartı getirildi.

AKRABA DA TAKİP EDİLECEK

MASAK'ın döviz bürolarının online işlemi nasıl yapacaklarına ilişkin rehberine göre, şüpheli işlemi gerçekleştiren kişilerin çeşitli ilişkili olan (akrabalık, iş ortaklığı vs.) ve fiilen kendisi yapmamasına karşın şüpheli işlemde belirtilen eylemleri yönettiği veya yönlendirdiğinden şüphe duyulan diğer kişilerin bilgilerine de yer verilmesi kritik önem taşıyor.

TÜZEL KİŞİLİKLER DE AYRI AYRI BELİRTİLECEK

Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişi işlemi bir veya birden fazla tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül (tüzel kişi) adına gerçekleştirmişse; adına işlem yapılan tüzel kişi ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllere dair bilgiler bildirim alanında belirtilecek. Bildirim alanında sadece adına işlem yapılan kuruluşlar değil, şüpheli işlemdeki eylem ile dolaylı olarak ilgili olduğu değerlendirilen tüm kuruluşların bilgisine yer verilecek. Şüpheli işlem bildirim formunun açıklama alanında adı geçen tüm tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllere dair bilgiler ayrı ayrı belirtilecek.

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ NELERDİR?

MASAK rehberine göre; şüpheli işlem bildiriminde parasal bir değer içeren veya değeri para ile ifade edilebilecek (döviz, natık çek satın alımı, Darphane tarafından üretilen basılı altınların alım satımı, işlenmemiş kıymetli madenler ile barlar veya külçeler halindeki işlenmiş kıymetli madenlerin ithalat ve ihracatı) şüpheli işlem ve işlemlere dair bilgiler verilecek. Şüpheli işlem bildirim formunda yer alan şüpheli işlem bilgileri bölümünde sadece şüphe duyulan ve parasal bir tutar ihtiva eden işlemlere dair bilgilerin sunulması yeterli olacak. Müşterinin yükümlü nezdinde gerçekleştirdiği ve şüphe duyulmayan tüm finansal işlemlerin belirtilmesi istenmeyecek.

TUTAR VE TARİH ZORUNLULUĞU

Şüpheli işlem bildirimine neden olan alım/satım, tek bir işlem olabileceği gibi belli bir tarih aralığında gerçekleştirilmiş birden fazla sayıda işlem de olabilecek. Birden fazla sayıda gerçekleşmiş işlemden şüphe duyulması halinde raporlama yapılırken; şüpheye konu işlemlere dair toplam tutar ve tarih aralığını belirtmek zorunlu olacak.

HESAP BİLGİLERİ AYRI AYRI OLACAK

Müşterilerin yetkili müesseseler ile gerçekleştirdiği işlemlerde banka hesabı kullanılmışsa hesaba dair bilgiler de belirtilecek. Birden fazla banka hesabı olması durumunda bilgilendirme her bir hesap için tekrarlanacak. Banka hesapları bildirilirken biliniyorsa yalnızca IBAN kodunun belirtilmesi yeterli olacak.

SUÇ ŞÜPHESİ DE BİLDİRİLECEK

Şüpheli işlem bildirimine konu olan mali unsurların elde edilişinde ve şüpheli işlem ile doğrudan veya dolaylı kişilerin faaliyetlerinde yasadışı unsurlar olduğu veya olabileceğine dair herhangi bir bilgi, bulgu veya şüpheye sahip olunması halinde de bu bilgi MASAK'a bildirilecek. Bu bilginin verilmesi 'suçu işlediği' şeklinde kabul edilmeyecek. (Yeni Şafak)